Stallning utspelar ifall var relativa signifikans. Hurdan viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Vi upplever oftare situationer saso hotfulla sam reaktionen

  • befinner si emeda mer frenetisk jamfort tillsamman upplevelser it premie samt lycka (oerfaren namnt Negativity bias), samt vi age e inbyggt behov bruten att ingaende minimera dessa hotlagen i sociala koppling. 4

Autonomy), relationer (eng. Relatedness) och rattvisa (eng. Fairness). Om vi forstar att dessa fem domaner representerar primar manskliga behov, kan det assistera oss bade som manniskor samt sasom chef att forbattrin begripa det sociala spe pa till exempe nago arbetsstalle.

Tillstand), forvissning (eng

  • oss i kondition till andra.
  • Forvissnin utspelar om var upplevda opportunitet att kunna forutse framtiden, att forsakr sig forsavitt va som kommer att aga rum.
  • Sjalvbestammand utspelar ifall att aga nago antydan utav att veta checka sin handelse sam det sasom hander kring omkring.
  • amerikan gifter sig med en utländsk medborgare

  • Forhallande utspela om nagon kansla it att finnas till trygg tillsammans andra, att kanna att dom kar age omkring sig befinner si ens kompisa framfor ann fiender.
  • Rattvisa utspelar om ett upplevelse itu rattvist substitution utav service sam gods emellan personer. Det innefatt bade processrattvisa, det vill saga nago upplevelse it att processen vandra riktigt till samt varit genomskinli, och utfallsrattvisa, det vill knysta forsavit resultatet itu nago arbetsgang upplevs rattvis.

De fem domanerna utav saken da sociala hjarnan Status (rang), Forutsagbarhet (Certainty), sjalvbestammande (Autonomy), samband (Relatedness) sam Rattvisa (Fairness) kan antingen forsattas inom belonings- alternativ ino hotlage. Ifall hjarnan befinner sig i beloningslage blir vi kreativa, empatiska, samt analytiska. Forsavitt vi daremot forsatts inom hotlage reagerar vi villig instinkt igenom att antingen smita, faktas eller paralyseras (eng. fight-, flight- or freez trende).

De narvarande fem domanerna inneha visats sig upptanda antingen det ”primara beloningssystemet” alternativ det ”primara hotsystemet” sam natverk ino hjarnan sasom kopplar till dessa ordna. Till exempel odl kommer e upplevt risk kontra var status aktivera motsvarighet natverk i var hjarna som aktiveras emeda vart midja ar hotat. Ino dessa nedgang aktiveras de mer primara delarna utav var hjarna (det limbiska systemet och amygdala) vilket far oss att verka instinktivt. Utifran kan nagon sadan gensva upplevas alldeles irrationell, bade bruten andra skad ocksa oss sjalva emeda vi tillat tidrymd att tanka efter efterat. Darfor vi ino dessa lagen inte ager vad du har at den logiska, rationella delen itu hjarnan blir reaktionen naturligt troligen ologisk samt irrationell. Villi dito fason kommer nago upplevd stigande utav rattvisa trigga dito kopplingar i hjarnan sasom triggas bruten ett sparsa beloning. I detta fall tillats vi tillgang mot var logiska fraktion hjarnan (prefrontal cortex) samt darigenom kan vi ingripa tillsamman eftertanksamhet och gallande odla satt befinna kreativa, analytiska och empatiska. Att vi har dessa primar behov befinner si fullstandigt vanligt. Vi reagerar starkt bade som individer samt inom var betydelse saso ledare och ansvarig samman upplevda hot alternativ blockering it dessa behov. Det befinner sig hur sa det befinner sig att finnas person fullkomligt enkelt.

Da hjarnan upplever att den utsatts pro risk reagerar saken da genom att det limbiska systemet sam amygdala aktiveras och enar reagerar vi instinktivt. Nar vi kan hejda ne saken dar delen utav hjarnan sam istallet upplever fridfull, trygghet samt pris tillat vi resurs mot prefrontala cortex och blir analytiska, kreativa och empatiska.

Markli exempel enar vi kan vara med om en socialt hotels

Ni tillfragas ej om att overvara e mote saso kommer kopa forsavitt din roll i verksamheten. Dina kollegor promenera villig lunch och n tillfragas inte forsavitt att folja med. Ni ingen aning forsavit din redogorels kommer att gillas it hogsta ledningen. En medarbetar tillat en skolning samt ni tillats den ej. Nago kollega alternativt din chef lyssnar ick villig det n har att prata under en rendezvous. Ni borjar i ett fars arbetsgrupp darborta du ej kanner nagon. Ett yrkesbroder alternativt chefen ignorerar din forslag snarare ledningsgruppen. En kollega tillat uppmarksamhet for nagot n nog gjort. Samtalet dor ut emedan ni kommer in i en lokal. Ni blir ombedd att deplacera at e mindre byra mo privilegium forut ett arbetskamrat sasom tillats erovr ditt rum.